Etologie

             

Biotop

Trăieşte la marginea apelor dulci, curgătoare sau nu, în apropierea zonelor împădurite.
Sapă vizuini în mal, cu unul sau mai multe locuri de acces, inclusiv sub suprafaţa apei.
Cu copacii care-i doboară, poate construi adăposturi pentru a completa habitatul său. Cu materialele (crengi, arbori) tăiate, poate construi diguri care să-i permită să menţină nivelul apei corespunzător nevoilor sale.
Brebul (2n = 48 cromozomi) se aseamănă foarte mult cu ruda sa - castorul nord-american (2n = 40 cromozomi) - din punct de vedere morfologic şi ca etologie, având totuşi unele caracteristici care îi deosebeşte; câteva mai importante (Müller-Schwarze & Sun, 2003):

 • în zonele cu ape cu deschidere largă, castorul nord-american construieşte multe adăposturi pe când brebul preferă adăposturile săpate în mal;
 • fizice – rezistenţă mai mare a brebului la boli;
 • morfologice – uterus masculinus prezent la breb, absent la castorul nord-american; secreţia glandei anale mai închisă la femela de breb şi invers la castorul nord-american;
 • etologice - comportamentul de stăvilire a apei (baraje) puţin dezvoltat la breb faţă de castorul nord-american la care e mult mai complex; de asemenea comportamentul de marcare e mai slab dezvoltat la brebi.

 

 • Zona de studiu • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Alegerea habitatului • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comportament de hrănire • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comportament de construire • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comportamentul de marcare • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comportament de reproducere • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comportament social • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Comportament de apărare • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Înregistrări ale semnelor de activitate • 

   

  Comment Box is loading comments...

 • Observaţii directe şi înregistrări video • 

   

  Comment Box is loading comments...

   • Notă - denumirea de breb face referire la specia Castor fiber cu toate subspeciile acceptate la momentul actual în spaţiul eurasiatic
 •  Comments (64)  • 

 

Comment Box is loading comments...
View My Stats