Inventariere şi monitorizare

 

Observaţii asupra unor specii şi habitate importante pentru menţinerea statutului actual de conservare şi creşterea acestuia acolo unde, şi când e posibil

MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII


l1. Întrebări şi probleme abordate – funcţie de specie, habitat, etc.
l2. Măsură / Indicatori: - funcţie de  tema abordată (vezi pct. 1. )
Ex – specii, habitate, etc.
l3. Justificare:
l4. Atribute:
ex - abundenţă absolută
l5. Protocoale de eșantionare…… - relativ cu gen, specie

 

Se va avea în vedere:
Ø Număr de parcele / site-uri pentru monitorizare;
Ø Distribuția și selecția terenurilor / site-uri pentru monitorizare : De ex toate site-urile care dețin populația de Cirsium vor fi verificate;
Ø Cantitatea de loturi / site-uri pentru monitorizarea: Întreaga suprafață a site-ului va fi verificată;
Ø Locul de amplasare / marcare a parcelelor specifice: GPS, semne permanente, harta detaliată a site-urilor cu localizarea indivizilor;
Ø Înregistrări fotografice ale fiecărui site vor fi păstrate ca back-up pentru a ajuta localizarea parcelei;
Ø Protocoale de colectare a datelor: Informații detaliate privind ce date sunt colectate, și modul în care fiecare site va fi marcat permanent pe teren. Fiecare individ de ….(specie) econstatat, va fi înregistrat. Fiecare site va fi observat metodologic, precum și abundența absolută (numărul de indivizi) din … (specie) va fi înregistrată;
Ø Numărarea indivizilor va fi realizată într-o manieră noninvazivă / nondistructivă. Orice dovezi de perturbare - turiști / pășunat - în zonă va fi menționată. Orice modificare de la regimurile tradiționale ale zonei studiate va fi înregistrată;
Ø Formate de colectare a datelor: Formularele standard de date vor fi utilizate;
Ø Poziția exactă a parcelelor de monitorizare vor fi verificate cu hărți sau dovezi fotografice;
Ø Frecvența și calendarul de monitorizare repeta: Studiul va fi realizat la momentul cel mai potrivit pentru fiecare specie în parte. Observaţiile vor fi repetate în același timp, în fiecare an.
ØIdeal este ca acest inventar-observaţii să fie efectuat anual sau în cazul în care există constrângeri de timp sau de personal, o dată la doi ani
Ø Gestionare a datelor și analiza protocoalelor - stocare a datelor și informații de gestiune: Biologul parcului va fi responsabil pentru stocarea și analiza datelor. Datele vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate. Ideal este ca înregistrările să fie făcute pe fise de teren specifice ca si pe aparatul GPS, iar aceste fişe de date originale să fie arhivate, procedurile de analiză de date și detalii de metode statistice pentru a fi utilizate: Evoluția numărului de indivizi în site-uri, precum și întreaga populație va fi reprezentată grafic în timp. Pentru fiecare site, numărul de indivizi va fi reprezentat neţinând cont de influențele diferite, care vor fi identificate. De-a lungul timpului, comparații ale impactului asupra populației specifice pot fi evaluate pe toate site-urile (utilizarea analizelor asociate între două eșantioane, sau de corelare / regresie analize cu transformări corespunzătoare). Alte teste/statistici pot fi utilizate. Ancheta statistică a datelor colectate vor fi adaptate în timp, în funcție de necesități. Pentru analiza datelor se pot utiliza mai multe programe statistice, de ex Statistica, SPSS, etc.
Ø Formatul Raportului și procesul de comunicare rezultat pentru gestionare: Atunci când apar schimbări în populații, acestea vor fi raportate. Graficele vor fi utilizate, precum și recomandări pentru acțiuni vor fi făcute;
ØNotarea speciilor se face fie codat – primele 3 litere din gen urmate de primele 3 litere din specie, fie se scrie denumirea populară a speciei.

 


 

Inventariere şi cartare


— Monitorizarea stării de conservare
— Managementul datelor  
— Implementarea setului de măsuri minime de
    conservare, respectiv a planului de  management
— Reconstrucţie ecologică
— Reintroducere specii extincte

 PLANUL DE MONITORIZARE


Planul de monitorizare trebuie să fie dezvoltat în strânsă corespondență cu gestionarea. Acesta este dezvoltat pentru a oferi o bază pentru evaluarea pe termen lung a stării biodiversității în parc și eficacitatea activității de management în protejarea biodiversității parcului si peisaje. O serie de întrebări de monitorizare au fost derivate din planul de management, precum și de la discuții mai largi, reflectând necesitatea de a stabili dacă biodiversitatea este efectiv întreținut.


Ameninţările asupra biodiversităţii identificate:
De exemplu:
         - Suprapășunatul
         -Turismul necontrolat
         - Factorii naturali
         - Defrișările ilegale / cherestea de îndepărtare
         - Specii invazive de plante (doar în urma pășunatului excesiv)
         - Poluarea
         - Schimbările climatice – o posibilă problemă în viitor
      
Ce se monitorizează?
            
HABITATE FRAGILE (impact turiști și activitate umană)
     - Cursurile de apă (folosind nevertebrate ca specii indicatoare)
     - Pășuni, fânețe (folosind specii de plante ca indicatori)
     - Pădure (intervenția factorului uman, sanatatea copacilor)
            
SPECII
    - Populațiile endemice și rare
- Specii de plante
   - Populația unor specii de păsări
    - Populația speciilor de mamifere importante

 


METODE si PROCEDURI

(inventariere si monitoring)
Mammalia

Metodologie


PROTOCOL de monitorizare mamifere - general

1. Timpul observaţiilor:
a. Se fac câte două ieşiri de teren pe sezon în fiecare zonă selectată, în special
iarna între 1 decembrie - 31 februarie.
b. Observaţiile se efctuează între orele 9-16.
2. Zona ţintă: ......... •  Full article

 

• 

FIŞĂ DE INVENTAR - Vidră, Breb şi alte mamifere

 

PROTOCOL de inventariere a familiilor de
castor european în lunca Mureşului

Castor fiber

 •  Comments (64)  •  Full article

Calendar

Săptămânal în perioada octombrie – martie, şi lunar în restul perioadei din  anul calendaristic


Totodată, este de dorit ca informaţiile şi datele din site, să se actualizeze periodic. La acest lucru pot participa voluntari şi nu numai, fie prin intermediul secţiunii contribuţie, fie contactându-mă via e-mail.

View My Stats