Monitoring Castor fiber

Noţiuni generale privind biologia brebului

Brebul este un animal nocturn, în timpul zilei el locuind în adăpostul lui.
În general, se deplasează numai în apă şi numai rareori se deplasează mai mult de 20 de metri de mal.

Foto: Gabriel Herlo, Mureş, iunie 2010

  

Codificarea indicilor de prezenţă

Cod 01: Adăpostul

 • Vizuină săpată: în lunca Mureşului, acestea sunt situate în malul mâlos al râului sau pârâului
 • Adăpost construit în mal: în maluri, sunt adăposturi care s-au prăbuşit şi s-au reconstruit cu ajutorul ramurilor
 • Adăpost construit tip colibă: acesta este un fel de adăpost instalat într-o zonă inundată unde apa a fost zăgăzuită prin intermediul unui baraj.

 

 •  Adăpostul

Se compune din:
 un tunel de intrare sub apă
 o sală de hrănire unde roade lemnul şi unde e şi toaleta
 o cameră de locuit unde se odihneşte
 un horn de aerisire numit ventilaţie
În teren, este uneori dificil de a dovedi prezenţa brebilor în adăpost. De asemenea, este important să se precizeze validarea informaţiilor în trei categorii:

 • Sigur: adăpostul este ocupat cu certitudine
 • Probabil: prezenţa în adăpost este nouă, dar nedovedită, la momentul obsevaţiei
 • Posibil: indicii de prezenţă sunt puţini, dar prezenţa adăpostului este posibilă, dat fiind alte indicii găsite în zonele înconjurătoare.

Cod 02: Baraje

Barajul permite brebului:
 menţinerea accesului acvatic la resursele alimentare
 menţinerea nivelului apei pentru intrarea în adăpost,  aceasta fiind construită întotdeauna sub nivelul luciului de apă
Ele sunt de obicei instalate pe braţe sedentare, pâraie sau canale.
Baraj pe pârâu Sîrbi, mai 2013

Cod 03: Şantierul de lucru

Castorul european este vegetarian. Se hrăneşte în principal cu salcie sau plop care le doboară pe mal. În cazul în care mai mulţi copaci sunt doborâţi, locul se numeşte „şantier de abataje”.

Cod 04: Cursuri de apă

Pârâul Sârbi, mai 2013, Foto Gabriel Herlo

 • Canale


Canal construit de brebi pe râul Mureş, noiembrie 2013, Foto - Gabriel Herlo

 • Tobogan

Tobogan construit de brebi pe râul Mureş, folosit pentru accesul la sursele de hrană - noiembrie 2013, Foto - Gabriel Herlo

Pentru a accesa aceste şantiere, brebul lasă amprente pe locurile din mal pe care le utilizează zilnic numite tobogane şi poate săpa canale, unde circulă cu lemnul doborât.

Cod 05: Locuri de hrănire
Odată ce brebul a tăiat ramurile arborelui, îl transportă în locuri de hraănire de la marginea apei.
După urmele de dinţi rămase pe ramuri după ce au mâncat, se poate determina, uneori, vârsta individului.

Cod 06: Excrementele
Se pot găsi excremente de breb pe fundul apei, de obicei, în apropierea „cantinei”.

Cod 07: Castoreum
Castorul adult marchează teritoriul cu castoreum (urme mirositoare lăsate pe maluri).

Cod 08: Amprente
Amprente de breb:

 Cod 09: Cadavre
Deşi este rar, se întâmplă uneori să găsim breb mort.

Codificarea  Biotopurilor

Codul CP: cursul principal al râului

Cod BS: Braţ secundar al raului

Cod FR: Freydière (braț alimentat cu apă)

Cod AF: Afluent al râului

Cod CA: Canal în luncă

Cod PE: Luciu de apă cu pietriş vechi

 

Parametri măsuraţi în teren:

 • Unde?

Acest recensământ va fi realizat în lunca Mureşului. Zona de studiu include, de asemenea, şi alte cursuri de apă – afluenţi sau alte tipuri de cursuri din zona de luncă.

Georeferentierea
Folosind un receptor GPS portabil, vom putea localiza toate înregistrările indicilor de prezenţă ai brebilor.
Cel mai bine este de a crea puncte pentru fiecare indiciu găsit, şi nu de a combina diferiţi indici pe un singur punct, astfel că reprezentarea lor pe harta este clară.
Obiectivul este de a acoperi tot sit-ul cel puţin în perioada noiembrie - februarie pe o perioadă de trei săptămâni în iarna fiecărui an.

 • Data Entry - Ne definim un model de date de intrare - a se vedea tabelul 1. Acest model va fi utilizat în diferite software-uri - MapSource, ArcGis, MapInfo, s.a.
 • Rezultate - Cartografierea exactă a indicilor de prezenţă şi localizarea coloniilor familiale în teren.
 • Alţi indicatori - De asemenea, vor fi căutate semne ale prezenţei vidrei.

Rezultate aşteptate
Cartografiere exactă pentru a face o evaluare periodică (anuală sau mai mult)
populaţia de brebi într-o zonă naturală.

Zona exemplu - Lunca Mureşului
Figura 1: inventar de lucru efectuat în 2010 în partea din amonte a graniţei româno-maghiare în lunca Mureşului (aproximativ 2 km de râu) în jumătate de zi - două persoane

 

Estimarea mijloacelor necesare pentru observaţii
Pe teritoriul rezervaţiei, putem estima timpul şi efortul necesar pentru a face un complet de observaţie de 8 zile şi jumătate pentru doi oameni pe teren şi o zi pentru pregătirea şi introducerea de date.

Muncă de realizat

Număr de zile /om

Cost estimat

Observaţii în teren

4 z. x 2 pers. = 8 z.

150x8 = 1200!

Pregătirea şi documentare

2 zile

200x2 = 400!

Total

10 zile

1600!

Figura 3: personalul mediu estimat

 

Materialul înseamnă:
- Computer
- Software-ul Excel MapInfo
- GPS portabil

Figura 4: Definirea zonei de studiu pentru monitorizarea brebului în Parcul Natural Lunca Muresului.

 

CARACTERIZARE GENERALĂ

 • 

 

Comment Box is loading comments...

Totodată, este de dorit ca informaţiile şi datele din site, să se actualizeze periodic. La acest lucru pot participa voluntari şi nu numai, fie prin intermediul secţiunii contribuţie, fie contactându-mă via e-mail.

View My Stats