Proiecte derulate

 

"Elaborarea studiilor de inventariere, determinare a statutului de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară din Complexul AP Crişuri"

 


pdf word

 

 

„Determinarea statutului actual de conservare a speciilor de mamifere de importanţă comunitară din situl Natura 2000 ROSCI0294 Crișul Alb între Gurahonț și Ineu, și din situl Natura 2000 ROSCI0350 Lunca Teuzului, respectiv elaborarea strategiilor de conservare pentru speciile studiate, evaluarea factorilor cu potențial impact negativ asupra speciilor studiate


pdf word

 

 

"ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT,
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MANAGEMENTUL CONSERVATIV INTEGRAT AL ROSCI0188 PARÂNG, COD NUTS: RO 415 VALCEA"

 

 

 

 

”Elaborarea planurilor de management pentru Pădurea Neudorfului şi Râul Mureş între Lipova şi Păuliş”

 

 


pdf word

 

 

"STUDIU ORNITOLOGIC - Aeroport Arad"

 


pdf word


 

 

Proiecte în derulare

Proiectul de protecţie şi conservare a brebului reprezintă derularea unor activităţi / măsuri specifice de conservare prevăzute în diverse planuri de management, contribuind la îmbunătăţirea stării de conservare favorabile a speciei şi a habitatelor sale (unele de interes comunitar). De asemenea proiectul vizează şi creşterea nivelului conştientizării în ceea ce priveşte protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor; pentru zona de vest, acest proces este desfăşurat în mare parte de administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului prin activităţi specifice, ce includ şi o componentă axată pe educaţie ecologică, dar totodată şi conştientizarea adulţilor. Obiectivele propuse contribuie la protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin îmbunătăţirea stării de conservare a brebului şi a habitatelor sale caracteristice. 

 

   • Notă - denumirea de breb face referire la specia Castor fiber cu toate subspeciile acceptate la momentul actual în spaţiul eurasiatic
 •  Comments (64)  • 

 

Comment Box is loading comments...
View My Stats